این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

 
برای تو
نویسنده : علی جعفری - ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥
 

چنان در من نفوذ کرده ای

که تمام واژه ها

از الفبای نام تو شروع می شوند

و تمام چهره های شهر تصویر مبهمی از زیبایی تو است

غمگین مباش!

روزی آسمان به من و تو نیز لبخند می زند 

و مثل این نم نمی که می بارد

ستاره باران بزرگی به پا خواهد شد

فقط برای من و تو

غمگین مباش!

من هر چقدر تو را دوست داشته باشم

این گنبد زرد رنگ

تو را بیشتر از من می خواهد

من این را حس می کنم

من این را خوب حس می کنم

* * *

شبیه لحظه ای که رو به روی من نشسته ای

و حوض چشمهایت پر آب است

چون ماهی کوچکی که بیرون از آب پریده

تو را می جویم

هرگز به دنیا نمی آمدم

اگر می دانستم ماهی بدون آب می میرد

هرگز تو را دوست نداشتم

اگر می دانستم چشمهایت را دیگر نخواهم دید

چشمهایی چون حوض پر آب

برای ماهی غمگینی مثل من


 
 
 محصولات ویژه