این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

 
 
نویسنده : علی جعفری - ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ فروردین ،۱۳۸٦
 
بلند بلند گام بر مي دارم
تا صداي قدم هايم
تو را از خواب نيم شب
 بلند كند
يا نه
 آرام آرام راه مي روم
تا صداي قدم هايم
 تو را در اين نيمه شب مه گرفته
 از خواب بر نخيزاند
شايد در خوابت مردي است
كه آرام آرام راه مي رود
يا نه بلند بلند گام بر مي دارد
مردي كه هيچ شباهتي به من ندارد
                            
                                          28/اسفند/85

 
 
 محصولات ویژه